گزارش سفر تحقیقاتی به هند

گزارش سفر تحقیقاتی به هند

  گزارش سفر تحقیقاتی به هند گسترش عرفانهای کاذب در کشورهای اسلامی به ویژه در ایران سالهاست که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان…

مطالعه متن →
گزارش اجمالی از فعالیت‌های پژوهشی در اجلاس پنجم پارلمان اديان جهان

گزارش اجمالی از فعالیت‌های پژوهشی در اجلاس پنجم پارلمان ادیان جهان

طرح حضور پژوهشگران گروه پروژه جنبش‌های معنوی نوپدید در اجلاس ملبورن پس از طرح در پژوهشکده و تأیید ریاست محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر قشقایی،…

مطالعه متن →