معنویت یک استعداد است قابلیتی در وجود ما که در ارتباط باخدا شکوفا می شود.

معنویت یک استعداد است قابلیتی در وجود ما که در ارتباط باخدا شکوفا می شود.

همه از این استعداد برخوردارند، اما تعداد زیادی از مردم به فکر شکوفا سازی آن نیستند. معمولا روزمرگی آنقدر مشغله آور و سرگرم کننده و…

مطالعه متن →
آیا کسی در روز قیامت به خاطر تفاوتهایی که در دنیا وجود دارد، به خدا شکایت می کند؟

آیا کسی در روز قیامت به خاطر تفاوتهایی که در دنیا وجود دارد، به خدا شکایت می کند؟

سوال: آیا کسی در روز قیامت به خاطر تفاوتهایی که در دنیا وجود دارد، به خدا شکایت می کند؟   پاسخ: در روز قیامت هیچ…

مطالعه متن →
کسی که نمی خواسته خلق شود و به این دنیای پر از رنج بیاید، چرا باید مکلف باشد

کسی که نمی خواسته خلق شود و به این دنیای پر از رنج بیاید، چرا باید مکلف باشد

سوال: کسی که نمی خواسته خلق شود و به این دنیای پر از رنج بیاید، چرا باید مکلف باشد؟ آیا این ظلم نیست که خداوند…

مطالعه متن →
قانون جذب یک پندار خرافی است که نیروی الهی را به ذهن انسان نسبت می دهد

قانون جذب یک پندار خرافی است که نیروی الهی را به ذهن انسان نسبت می دهد

قانون جذب یک پندار خرافی است که نیروی الهی را به ذهن انسان نسبت می دهد و آنچه را که انسان می تواند در ارتباط…

مطالعه متن →
موضوع اصلی ایمان، «خدا»ست و مؤمن همه چیز را در رابطه با خداوند می‏بیند.

موضوع اصلی ایمان، «خدا»ست و مؤمن همه چیز را در رابطه با خداوند می‏بیند.

موضوع اصلی ایمان، «خدا»ست و مؤمن همه چیز را در رابطه با خداوند می‏بیند. انسان با ایمان خود را در ربط باخدا می شناسد، می…

مطالعه متن →
قانون جذب یک پندار خرافی است

قانون جذب یک پندار خرافی است

قانون جذب یک پندار خرافی است که نیروی الهی را به ذهن انسان نسبت می دهد و آنچه را که انسان می تواند در ارتباط…

مطالعه متن →