هوش معنوی

هوش معنوی

معنویت ایستا نیست و همواره در حرکت است، ممکن است رشد کند و یا اینکه به سوی تباهی برود. رشد معنوی با یک موضوع در…

مطالعه متن →
رهایی (تمرین معنوی)

رهایی (تمرین معنوی)

وقتی به چیزی خیلی وابسته می شوی، آرامشت از بین میرود. وقتی زیاد به کسی فکر می کنی، انقدر مضطرب و حساس می شوی، که…

مطالعه متن →
اهداف عرفانهای کاذب

اهداف عرفانهای کاذب

🔸اهدافی که در شبه جنبش های معنوی یا به قول معروف عرفان های کاذب مطرح می شود در چند مورد قابل دسته بندی است: 🔹یکم،…

مطالعه متن →
خداشناسی عرفانی

خداشناسی عرفانی

🔸معمولا به ما گفته می شود که اگر می خواهید خدا را بشناسید، به آفرینش نگاه کنید و از نظم و حکمتی که در آفرینش…

مطالعه متن →
تمرین معنوی: ملاقات باخود

تمرین معنوی: ملاقات باخود

مشکل بزرگ ما این است که خودمان را نمی شناسیم. و طبیعی است که با این وضع نمی رسیم، به جایی که باید برسیم. خداوند…

مطالعه متن →
ازدواج در روزگار ما

ازدواج در روزگار ما

بعضی معتقدند که ازدواج در طول تاریخ یک فرایند تکاملی را طی کرده است: 🔸چند همسری برای زن و مرد 🔸چند همسری برای زن و…

مطالعه متن →
دوست داشتن هر چیز حتی یک گل یا پرنده چه برسد به انسان ها از خداست

دوست داشتن هر چیز حتی یک گل یا پرنده چه برسد به انسان ها از خداست

دوست داشتن هر چیز حتی یک گل یا پرنده چه برسد به انسان ها از خداست و حضور خداوند را در قلب انسان بیشتر می…

مطالعه متن →
استاد بزرگوار از اینکه پاسخگوی سوالات ما هستید سپاسگزارم

استاد بزرگوار از اینکه پاسخگوی سوالات ما هستید سپاسگزارم

پرسش: سلام علیکم..استاد بزرگوار از اینکه پاسخگوی سوالات ما هستید سپاسگزارم…در تلاش هستم محبت و عشق به خدا رو در دلم ایجاد کنم با تفکرو…

مطالعه متن →
هر روز، یا بهتر این است که هر شب در سکوت و تنهایی دقایقی به خواسته هایت فکر کن

هر روز، یا بهتر این است که هر شب در سکوت و تنهایی دقایقی به خواسته هایت فکر کن

هر روز، یا بهتر این است که هر شب در سکوت و تنهایی دقایقی به خواسته هایت فکر کن. به آنچه سال های پیش می…

مطالعه متن →