سکولا ریزم و معنویت-حميد پارسانيا

سکولا ریزم و معنویت-حمید پارسانیا

سکولا ریزم و معنویت    حمید پارسانیا منبع: http://www.baztab.com/news/52923.php ۱٫ ترجمه سکولاریزم‏ براى سکولاریزم (secularism) و مشتقات مربوط به آن در زبان فارسى معادل‏هاى فراوانى به…

مطالعه متن →
هویت فرهنگی فرقه اهل‌حق -رضا حقيقي

هویت فرهنگی فرقه اهل‌حق -رضا حقیقی

هویت فرهنگی فرقه اهل‌حق ( مطالعه موردی شهر صحنه) رضا حقیقی (کارشناس ارشد انسان‌شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام rezahaghighy@yahoo.com) چکیده مقاله حاضر…

مطالعه متن →