نقد قانون جذب فیلم راز

نقد قانون جذب فیلم راز

نقدقانون جذب فیلم راز – برنامه دانشجو رادیو معارف   تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۶

مطالعه متن →
بررسی قانون جذب در فیلم راز

بررسی قانون جذب در فیلم راز

بررسی قانون جذب در فیلم راز در برنامه دانشجو رادیو معارف تاریخ: ۹۰ /۸/۲۶ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۵

مطالعه متن →
نقد و بررسي تئوري راز (قانون جذب)

نقد و بررسی تئوری راز (قانون جذب)

بسمه تعالی نقد و بررسی تئوری راز (قانون جذب) مقدمه دنیای امروز در گرداب خرافات گرفتار شده و بخش بزرگی از فضای فرهنگ جهانی را…

مطالعه متن →