عرفان حسينی

عرفان حسینی

چکیده عرفان مخلصانه امام حسین‏علیه السلام داراى دو بعد علمى و عملى است. بعد علمى بر پایه معرفت شهودى استوار است و در بعد عملى…

مطالعه متن →
بررسى انديشه‏هاى عرفانى سيد حيدر آملى

بررسى اندیشه‏هاى عرفانى سید حیدر آملى

چکیده: عرفان اسلامى با فهم عمیق آیات قرآن، به کمک آموزه‏هاى اهل بیت پیامبرصلى الله علیه وآله و بر اساس توحید شکل گرفته است. توحید…

مطالعه متن →
آيين عاشقی(اولياء الله در تفسير الميزان)

آیین عاشقی(اولیاء الله در تفسیر المیزان)

اشاره این مقاله برگرفته از کتابی با همین نام است که به عنوان دومین بخش از مجموعه سیر موضوعی در المیزان تحقیق شده است و…

مطالعه متن →
عرفان پويا در مكتب امام خميني

عرفان پویا در مکتب امام خمینی

مقدمه عرفان به معنای شناخت و کوششی است که انسان را با سیر در عوالم درونی و آیات آفاقی و انفسی، به حقیقت هستی نزدیک…

مطالعه متن →
کيفيت انسلاخ معنوی در معراج عود

کیفیت انسلاخ معنوی در معراج عود

انواع معراج از نگاه عرفا انسان از بدو خلقت رو به خداوند در حال حرکت است و به این لحاظ در عروج و معراج به…

مطالعه متن →