معنویت و جنسیت

معنویت و جنسیت

معنویت به روح ما مربوط می شود و روح فراسوی جنسیت است و زن و مرد ندارد. اما جریان یافتن بینش ها و ارزش های…

مطالعه متن →
فرقه ها و امنیت ملی

فرقه ها و امنیت ملی

حضور فرق و ادیان گوناگون در گسترۀ ملی، هم ابعاد تهدید آمیز دارد و هم فرصت ساز است. ابعاد تهدید آمیز فرق و ادیان این…

مطالعه متن →
بیراهه یوگا

بیراهه یوگا

روح و جسم تضادی با هم ندارند و برای شکوفایی روح نیاز به آزردن جسم نیست. وجود انسان یک سیستم منظم، هماهنگ و یکپارچه است…

مطالعه متن →
تأثر افکار بر ماده، علم یا شبه علم!

تأثر افکار بر ماده، علم یا شبه علم!

تامس یانگ (۱۸۲۹) نشان داد که نور به صورت موجی نوسان‏دار و پیوسته جریان می¬یابد. سپس ماکس پلانک با کشف عدد ثابتی اثبات کرد که…

مطالعه متن →
طرحواره معنویت مدرن بر شالوده جاهلیت

طرحواره معنویت مدرن بر شالوده جاهلیت

اقوام گذشته که به روایت قرآن غالبا بت پرست بودند، وقتی با دعوت پیامبران روبرو می شدند، می گفتند: که این میراث پدران ماست، آیا…

مطالعه متن →
عرفانهای نوظهور در شبکه ولایت قسمت 2

عرفانهای نوظهور در شبکه ولایت قسمت ۲

در این برنامه استاد مظاهری سیف در ضمن تکمیل تعریف عرفانهای نوظهور و شاخص های آن به نقدر عرفان حلقه می پردازد.

مطالعه متن →
عرفانهای نوظهور در شبکه ولایت قسمت 1

عرفانهای نوظهور در شبکه ولایت قسمت ۱

در این برنامه استاد مظاهری سیف به تعریف عرفانهای نوظهور و گسترش آن در جهان امروز می پردازد.

مطالعه متن →
روشنگری پیشگیرانه

روشنگری پیشگیرانه

روشنگری پیشگیرانه مهمترین راه مقابله با شبه جنبش های معنوی حمیدرضا مظاهری سیف شبه جنبش های معنوی و عرفان های کاذب حجم عظیمی از تبلیغات…

مطالعه متن →