رنگ عجیب آسمان

رنگ عجیب آسمان

باز آسمان رنگ عجیبی گرفته است عیسی به دوش عشق صلیبی گرفته است حال دلم خوش است، خراب است، مانده ام این روزها دلم هوای…

مطالعه متن →
پرواز تا فنا

پرواز تا فنا

پرواز تا فنا دیشب نگاه بی هدفم پر کشیده بود                  در پیچ و تاب منظره ات یک پرنده بود ناگاه نور عجیبی به من رسید                        …

مطالعه متن →
جرعه های مناجات

جرعه های مناجات

 جرعه های مناجات  ای قبلۀ قلب های خسته                    ای ماه به رو نقاب بسته آشوب کن و حجاب بردار                  مهتاب، بتاب وقت دیدار یک لحظه…

مطالعه متن →
ساحل روشنایی

ساحل روشنایی

ساحل روشنایی سوار ساحل دریای نور می آید                       نشسته بر سر امواج دور می آید رسیده برلب دریای موج خیز بلا                     کسی از آن طرف…

مطالعه متن →
ندبه حسرت

ندبه حسرت

ندبه حسرت ما در مسیر این همه طوفان نشسته ایم                        لب تشنه ایم و رو به بیابان نشسته ایم از این هوای ابری و تیره…

مطالعه متن →