حكمت بلاها

حکمت بلاها

مقدمه گرفتاری های گوناگونی که از سوی خداوند برای مومنان تدبیر و تقدیر می‌شود، راننده ای است که انسان را در مسیر سیر الی الله…

مطالعه متن →