کنترل ذهنی هیجانی

کنترل ذهنی هیجانی

 ما در وضعیت ناآرام دچار افکار اضطراب زا و هیجانات افسارگسیخته ای می شویم، که هیچ کنترلی بر آنها نداریم. در نتیجه افکار و هیجانات…

مطالعه متن →
زندگی در حال گذر

زندگی در حال گذر

 زندگی در حال گذر است، اما چگونه می گذرد؟ همه ما دوست داریم زندگی با کیفیتی داشته باشیم. زندگی با کیفیت یعنی زندگی همراه را…

مطالعه متن →
عشق و آرامش

عشق و آرامش

 عشق و آرامشیکی از عوامل و موقعیت های اضطرابی که ما تجربه می کنیم، احساس مبهم تنهایی، بی کسی و نبودن حامی است. این احساس…

مطالعه متن →
آرامش و بخشایش

آرامش و بخشایش

 فرض کنید در یک میهمانی، کسی به چند نفر از حاضران اهانت می کند. یک نفر از آنها این اتفاق ناراحت کننده را به خاطر…

مطالعه متن →
آرامش پایدار و ناپایدار

آرامش پایدار و ناپایدار

 در بخش اول مجموعه مقالات آرامش و معنویت از این گفتم که برای شناخت آرامش و آموختن راه های افزایش آرامش در زندگی لازم است…

مطالعه متن →
بخشش و آرامش

بخشش و آرامش

 معمولاً این طور تصور می کنیم که با به دست آوردن چیزهای گوناگون و یا آنچه که مورد نیاز ماست، به آرامش خواهیم رسید. اما…

مطالعه متن →
تکنیک های آرامش پویا

تکنیک های آرامش پویا

 تکنیک های آرامش پویا تعطیلات آخر هفته بسیار عالی می گذشت، در یک جنگل بکر، چادر زده بودند، کمی دورتر از لابه لای درختان یک…

مطالعه متن →
تکنیک های آرامش پذیرا

تکنیک های آرامش پذیرا

 تکنیک های آرامش پذیراهنگامی که تازه همسرش را از دست داده بود، به شدت بی تاب می کرد و ناآرام شده بود. وقتی فکر می…

مطالعه متن →
آرامش پویا آرامش پذیرا

آرامش پویا آرامش پذیرا

دو نوع مشکل، دو نوع آرامش گاهی آرامش ما با مشکلات و موانعی که در زندگی پیش می آید، از بین می رود. در چنین…

مطالعه متن →
نیروی بردباری و آرامش معنوی

نیروی بردباری و آرامش معنوی

 نیروی بردباری و آرامش معنویزندگی پر از مشکلات است. اگر می پندارید کسی در این دنیا هست که بدون مشکل زندگی می کند، سخت در…

مطالعه متن →