اين ادعا كه الهام از نفس پيامبر مي‌آيد متأثر از بوديسم است

این ادعا که الهام از نفس پیامبر می‌آید متأثر از بودیسم است

مظاهری‌سیف: این ادعا که الهام از نفس پیامبر می‌آید متأثر از بودیسم است خبرگزاری فارس: پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره این ادعا که…

مطالعه متن →
شيطان‌پرستان در دانشگاه آكسفورد هم دفتر دارند

شیطان‌پرستان در دانشگاه آکسفورد هم دفتر دارند

  خبرگزاری فارس: پژوهشگر فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید، در حالیکه در دنیای امروز شیطان‌پرستان هم در دانشگاه آکسفورد دفتر دارند، متاسفانه عرفای معاصر ما…

مطالعه متن →
آیا متاریدینگ در یوگا ریشه دارد؟

آیا متاریدینگ در یوگا ریشه دارد؟

 یوگا به عنوان یک ورزش ذهن – بدن معرفی می شود و معمولاً افکار عمومی آن را صرفا ورزش تصور می کنند. اما محققان آن…

مطالعه متن →