ای کاش خوب نمی نوشت

ای کاش خوب نمی نوشت

کوئیلو هم مثل میلیون­ها نفر از اهالی عصر مدرن، آوای روح را در فراق از وطن ملکوتی خویش شنیده و از معدود کسانی است، که…

مطالعه متن →