شيطان‌پرستان در دانشگاه آكسفورد هم دفتر دارند

شیطان‌پرستان در دانشگاه آکسفورد هم دفتر دارند

  خبرگزاری فارس: پژوهشگر فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید، در حالیکه در دنیای امروز شیطان‌پرستان هم در دانشگاه آکسفورد دفتر دارند، متاسفانه عرفای معاصر ما…

مطالعه متن →