نامه به وزیر آموزش و پرورش

نامه به وزیر آموزش و پرورش

وزیر محترم آموزش و پرورش
جناب آقای سید محمد بطحایی

با سلام و احترام
ماه رمضان ماه سرور معنوی و عید بندگان خداست. متأسفانه اخبار و مستنداتی که از برگزاری برنامه های مبتذل در مدارس کشور به دست مردم می رسد، موجب اندوه فراوان شده است. آنطور که معلوم است کار از نگرانی گذشته، زیرا نگرانی مربوط به خطری است که انتظار وقوعش را می کشیم، نه آنچه روی داده است.

آیا به نظر شما برخی از مدیران و معلمان در مدارس شهرهای مختلف به طور تصادفی همه از یک آهنگ برای وادار کردن دانش آموزان به رقص استفاده می کنند؟ یا گروهی رسمی در آموزش و پرورش برای جهت دهی و گسترش این جریان ضد فرهنگی ایجاد شده است؟

بی تردید بسیاری از فرهنگیان فرهیخته و صبور کشورما با تعهد عالی برای تربیت نسل آینده کشور همت گماشته اند و پاسداری از حقوق و حیثیت آنها بر عهدۀ حضرت عالی است. متأسفانه تعدادی افراد فاسد در لباس مدیر و برنامه ریز مجموعۀ فاخر آموزش و پرورش را زیر سوال برده و چهرۀ خانوادۀ بزرگ فرهنگیان دلسوز و زحمت کش را مشوش نموده اند.

انتظار علما و حوزه های علمیه از شما این است که هر چه زودتر افراد خطی را که در سطح هماهنگ کننده و جهت دهنده به این جریان ضدفرهنگی هستند، شناسایی کرده و به نهادهای نظارتی و قضائی معرفی نمایید. اطلاع رسانی حضرت عالی نسبت به پی گیری این امر تا رسیدن به نتیجۀ اطمینان بخش، موجب بازگشت آرامش و اعتماد به دلهای پاک مردم شریف کشور خواهد بود.

آرزومند توفیق شما
حمیدرضا مظاهری سیف – ۹۸/۲/۱۹