مراحل رشد معنوی

مراحل رشد معنوی

🔸وقتی به دنیا می آییم، روح ما لبریز از معرفت است. چون با دمیده شدن روح الهی در کالبد جنین، جهانی از معرفت منتقل می شود. روح  حقیقتی زنده در نزد پروردگار است و تا زمانی که در محضر اوست، عشق و شکوه و روشنایی و زیبایی را درک می کند.

🔹 روح ما عارف و عاشق به این دنیا می آید، مگر می شود کسی آن همه نور و سرور و زیبایی را ببیند و عاشق نشود.

🔸تجربۀ معنوی پیش از دنیا، اولین مرحله از رشد معنوی ماست. بگذارید نام این مرحله را «تثبیت معنوی» بگذاریم. چون در این مرحله، بینش معنوی و انگیزش معنوی در نهاد ما تثبیت می شود. یعنی با شناخت و شیدایی نسبت به او پا به دنیای مادی می گذاریم.

🔹دومین مرحله از رشد معنوی «خروج معنوی» است. در این مرحله که تا حدود هجده ماهگی یا دوسالگی ادامه دارد، به تدریج حواس ظاهری تقویت می شود و رشد حسی و حرکتی صورت می گیرد. نوزاد به تدریج با جهان مادی انس می گیرد، حضور جسمانی خود را ادراک می کند، درد، گرسنگی و خستگی را تجربه می کند و ذهنش شکل می گیرد.

🔸سرگرمی نوزاد با ادراکات حسی و تجربه های مادی، او را به تدریج از تجربه معنوی گذشته دور می کند.

🔹نمی دانم جذابیت دیوانه کننده و زیبایی دلکش کودکان خردسال به خاطر ابعاد کوچک بدن آنهاست، یا در اثر بقایای تجلیات الهی است، که هنوز در آنها باقی مانده است.

🔸در این دوره هنوز کودک با ملکوت ارتباط دارد، گاهی بی دلیل می خندند و گاه بی درد می گرید. زیرا هنوز ذهنش شکل نگرفته از تجربه های حسی انباشته نشده و تجربۀ معنوی در قلبش زنده و اثربخش است.

🔸مرحله سوم رشد معنوی «نهفتگی معنوی» است، در این دوره که تا حدود چهارسالگی طول می کشد، ذهن از تجربه های حسی انباشته می شود، احساس مالکیت در کودک رشد می کند، سود و زیاد و هوس و خطر برای او معنی دار می شود.

🔹ذهن انباشته از محسوسات تثبیت می شود و کودک می تواند برای آنچه در ذهن دارد ، واژگانی را معادل قرار دهد و زبان بگیرد.

🔸در مرحله نهفتگی معنوی، ذهن حسی و دنیوی کودک باز می شود و زبان او را باز می کند، اما قلب او پوشیده می شود و تجربۀ معنوی پیش از تولد او به نهفتگی می رود.

🔹کودک با دنیای ناآشنای مادی، آشنا می شود، ارتباطات آگاهانه با دیگران برقرار می کند و خودش را موجودی مستقل از دیگران و در میان اشیاء و اشخاص دیگر می بیند. به تدریج می تواند در غیاب پدر و مادر با کودکان دیگر بازی کند و در محیطی متفاوت باقی بماند.

🔸 گسترش روابط دنیوی و پیوند میان ذهن و دنیا علاوه بر احساس مالکیت و تعلق، فرایند غرق شدگی در زندگی این جهانی را به نهایت می رساند و کودک به خود محوری «Ego Centerism» می رسد.

🔹مرحله نهفتگی ظاهری تراژیک دارد. هر وقت درباره آن صحبت می کنم یا می نویسم در خودم و مخاطبانم اندوهی عمیق و ازلی را احساس می کنم. اما این یک اتفاق مبارک است و باید این طور شود.

🔸حرکت و سلوک معنوی از همین خود آغاز میشود. ما برای شکوفایی استعداد روحی باید از اینجا آغاز کنیم. در همه این مراحل خداوند دارد، ما را در نقطه شروع حرکت به سوی خودش قرار می دهد. این راز بزرگ را با بررسی مراحل بعدی رشد معنوی کشف خواهیم کرد.