لحظه ها روشنایی - همسفر محبوب

لحظه ها روشنایی – همسفر محبوب

 تا کنون شده که اشتیاق زیادی به یک کار خوب پیدا کنی، به یک بخشش بزرگ، به یک نیایش و عبادت شورانگیز، یا رفتن به زیارتی سرشار از عشق و شیدایی، حتماً این تجربه ها را داشته ای. ولی از خودت نپرسیده ای که این چه انگیزه و اشتیاقی است که تا این حد مرا بی تاب کرده است. پاسخ این است که فرشته ات در حال گفتگو با قلب توست، او تو را برانگیخته و هدایت می کند. امام صادق فرمود: قلب انسان دو گوش دارد. در گوش سمت چپ شیطانی است که به کارهای بد دعوت می کند و در گوش سمت راست فرشته ای که به کارهای خوب دعوت می کند.

پس دلت صدای فرشته را می شنود و تو اثر آن را احساس می کنی، اما او را نمی شناسی و به خاطر ناآگاهی متوجه صدایی که می شنوی، نمی شوی، فقط اثرش را در خودت احساس می کنی، یک تجربه شیرین و خوشایند معنوی و گامی به سوی خداوند، این اثر کلام فرشتۀ درون توست. نتیجۀ هدایت همراه همیشگی ات.

یک نمونۀ دیگر: تا کنون شده است که بعد از یک عبادت و نیایش دلپذیر، پس از یک توسل شورانگیز یا حضور در اجتماعی معنوی، سرور و سبکی با شکوهی را در خود احساس کنی، گویی روی زمین راه نمی روی، قلبت فراتر از سینه ات، می تپد، پرواز می کند، زمزمه می کند، می سراید و شادمان است. معمولاً آدم های مذهبی از این تجربه های زیبا زیاد دارند.

معنای این تجربه چیست؟ چرا چنین احساسی پدید می آید؟ روایات پاسخ ما را داده اند. برای مثال کسی که به نماز جمعه می رود و بازمی گردد، روی بال فرشتگان راه می رود و نظایر آن. در حقیقت این احساس شادمان و باشکوه اثر حضور فرشتگان است، حضور هرچه نزدیکتر و بیشتر آنها در قلب تو، این تجربه جذاب را پدید آروده است. آنها بعد از یک کار خوب از تو قدردانی می کنند و نتیجه اش احساس سرور و عشق و آرامش عمیق است. اگرچه تو آنها را نمی بینی، نمی شنوی و هیچ توجهی به آنها نداری، اما حضورشان و کلامشان اثر خودش را می گذارد و تو را به سوی خدا و خوبی ها پیش می برد و مشتاق می سازد.

فرشته ات را بشناس. این یک فرمان است. اگر می خواهی راه معنوی و سفر اسرار آمیز را تا رسیدن به اوج آغاز کنی، باید او را بشناسی، صدایش را به خوبی تشخیص دهی و بتوانی بین دعوت او و دعوت های شیطانی که به قلبت می آید فرق بگذاری. اگر فرشته ات را بشناسی، آنگاه می توانی به راحتی وعده ها و هیجانات شیطانی را که در قلبت برمی خیزد، تشخیص بدهی و آنها را کنار بگذاری. فرشته ات تو را یاری خواهد کرد.

نکتۀ بسیار مهم در ارتباط با فرشتگان این است که فرشته ات تنها نیست. اگر ایستادگی کنی و پا به پای فرشته ات بروی خدا فرشتگان بیشتری را برای یاری ات می فرستد. «اگر پرهیزکار و بردبار باشید، خداوند شما را با پنج هزار فرشته نشان دار یاری می کند.» (سوره ال عمران.۱۲۵) و آنگاه لبریز از عشق و روشنایی و قدرت و شکوه خواهی شد.

فرشتگان کارگزاران خداوند هستند، و او آرامش و امید و روشنایی و قدرت را توسط آنها در دل های با ایمان پرهیزکار فرومی بارد. راه جذب این همه نیرو و برکت و روشنایی این است: فرشته ات را بشناس، به صدای او گوش کن، تا صدای شیطان را نیز بشناسی و بتوانی دلت را پاک کنی.

معیارهای شناختن آنچه شیطان می گوید با آنچه فرشته در دلت نجوا می کند، بسیار روشن است. شیطان به سوی زشتی ها و پلیدی ها فرامی خواند و فرشته به سوی خیر و پاکی. تو براحتی می توانی این دو صدای متضاد را در قلبت بشنوی و راه را از بی راهه تشخیص بدهی. البته آموزش های پیامبر و شریعت او نیز راهنما و هدایت گر توست تا اگر در غوغای درونت تردیدی پیدا کردی، آن تعالیم مانند معیاری روشن و مشعلی فروزان راه را روشن کند. مهم این است که بخواهی و صادق باشی. با آنچه تا کنون شنیدی، تنها کسی که می تواند تو را بفریبد و از سفر اسرار آمیز به دنیای معنویت منحرفت کند، خودت هستی.

بنابراین روراست باش با خودت، با فرشته ات، با خدا. هیچ چیز را توجیه نکن تا خطایت را خوب ببینی و انجامش دهی. و اگر خطایی کردی توجیه نکن به خیال اینکه با این شیوه خود را پاک کنی. با این کار پس از مدتی شاید دیگر نتوانی صدای شیطان و فرشته درونت را از هم تشخیص دهی. اگر خودت را فریب دهی، درها بسته می شود، راه ها به بن بست تبدیل می شود. هر کس ممکن است اشتباه کند، اگر خطایی پیش آمد، توبه کن، برگرد، توجیه نکن. آنچه میان تو و همراهت فاصله می اندازد، خطایی نیست که به اشتباه سر می زند، بلکه انکار خطا، خود فریبی و بی صداقتی است. در صورتی که صداقت داشته باشی، اگر هم خطا کنی همراهت را از دست نخواهی داد و او به تو کمک می کند که بازگردی و جبران کنی.

پس در این نوشته هم همراهت را به تو معرفی کردم و هم شرط همراهی اش را گفتم. برای اینکه با دنیای فرشتگان و دنیای معنوی و برخی از اسرار ارتباط با فرشتگان آشنا شوید بهتر است رمان راز فرشتگان را بخوانید. در نوشته بعدی که نوشته پایانی خواهد بود از نقطۀ شروع این سفر برای تان می نویسم و مابقی داستان چندان گفتنی نیست، بلکه رفتنی و دیدنی است.

ادامه دارد …..