سخنرانی استاد مظاهری سیف با عنوان " تحول معنوی"

سخنرانی استاد مظاهری سیف با عنوان ” تحول معنوی”

سخنرانی استاد مظاهری سیف با عنوان ” تحول معنوی”
در شب نوزدهم ماه رمضان . نمایشگاه قرآن- مصلی بزرگ تهران

🔸در این سخنرانی استاد ضمن تفسیر آیه ۱۷۲سوره اعراف، دربارۀ ملاقات و گفتگو با خدا پیش از تولد در دنیا سخن گفتند و  تأکید کردند که این تجربۀ مشترک همه فرزندان آدم است. ایشان ضمن بیان این موضوع که همۀ ما خدا را دیده ایم و با او گفتگو کرده ایم و این تجربه ای ماندگار و فراموش نشدنی است، بیان کردند که مشکل اینجاست که به این حقیقت توجه نمی کنیم و می پنداریم که از یادمان رفته است.

🔹مظاهری سیف با تأکید بر اینکه امشب به شما نشان می دهم که خدا با شما سخن می گوید و او  را می بینید، به تحلیل برخی از تجربه های معنوی رایج پرداختند، که با شگفت زدگی حاضران روبرو شد. وی ادامه داد که اگر به همین رویدادها توجه کنید، خیلی از حقایق را درک خواهید کرد.
سپس همایش با آموزش برخی از  مهارتهای معنوی به منظور توانمندسازی برای ایجاد تحول معنوی ادامه یافت و با طرح پرسش ها و نظرات تعدادی از شرکت کنندگان و پاسخ های استاد به پایان رسید.