سایت های طرفدار عرفان حلقه حکم ضد ولایت فقیه بودن حجت الاسلام والمسلمین مظاهری سیف را صادر کردند.

سایت های طرفدار عرفان حلقه حکم ضد ولایت فقیه بودن حجت الاسلام والمسلمین مظاهری سیف را صادر کردند.

 سلام دوستان من
سایت های عرفان حلقه حکم ضدولایت فقیه بودن مرا صادر کردند. البته من کاری به شگفت انگیز بودن این حکم ندارم. ولی خوشحالم که متوجه شدید مشکل طاهری سیاسی نیست، و منتقدانش در ارتباط با حلقه کاری به مسائل سیاسی، استکبار جهانی و غیره ندارند.

بلکه او یک مجرم معمولی مثل سایر مجرمان است و باید دوره محکومیتش را بگذراند. – که تقریبا یک سال از آن باقی مانده – و بعد هم پاسخ گوی منتقدان ضدولایت فقیه اش باشد.

 

 

پس مسألۀ طاهری یک مسأله سیاسی نیست. بلکه او یک مدعی است که به طور منطقی می تواند از ادعاهایش دفاع کند و به طور غیر منطقی هم می تواند دفاع نکند و مخالفانش را ضدولایت فقیه، معاند یا بدخواه بنامد. چنانکه تاکنون چنین بوده است.

به هر روی به نظر شما بنده ضدولایت فقیه هستم و به نظر بنده هم شما در دستگاه های مختلف نظام نفوذ خوبی دارید. من هم منتظر آزادی طاهری هستم و آرزو می کنم مجدداً مرتکب جرم تازه ای نشوند که به زندان بروند و به دگراندیشان فرصت بدهد که نقدهای شان را مطرح کنند و با حاشیه سازی از پاسخ گویی شانه خالی نکند.