رمان راز فرشتگان 16 - تولد نور

رمان راز فرشتگان ۱۶ – تولد نور

 قرن‌ها و قرن‌ها گذشت. حالا دیگر فرشته راهنما، که روزی نگهبان آدم بود، در میان فرشتگان مقام و منزلت والایی داشت. او نخستین فرشته نگهبان بود؛ اول‌فرشته نگهبانِ بزرگ‌ترین و اسرارآمیزترین آفریده خدا. اکنون به جای او هزاران‌هزار فرشته نگهبان در زمین، همراه فرزندان آدم کار او را ادامه می‌دادند؛ فرشته‌هاییکه همگی در آغاز خلقتشان و پیش از آمدن به زمین در کلاس فرشته‌های آدم شرکت می‌کردند و داستان‌های آنها را درباره آفرینش آدم، سجده فرشتگان، سجده نکردن ابلیس، زندگی بهشتی، درخت ممنوعه، وسوسه‌های شیطان، ضعف‌های‌ فرزندان آدم و ده‌ها نکته دیگر شنیده بودند. مهم‌ترین درس این کلاس‌ها، به موضوع راز آدم مربوط می‌شد؛