رمان راز فرشتگان 15 - معبد در برابر معبد

رمان راز فرشتگان ۱۵ – معبد در برابر معبد

 ابراهیم از مردم کناره گرفت و مشغول زندگی و راز و نیاز و عبادت خدا شد. بر اثر این عبادت‌ها، خداوند به او دو فرزند برگزیده داد.

اسماعیل فرزند اول بود که پس از سال‌ها بی‌فرزندی به او عطا شد. اما در همان سن نوزادی خداوند به پدر دستور داد تا کودکش را به دل بیابان ببرد و آنجا بگذارد؛ درست همان جاییکه آدم و حوا به زمین آمده بودند. ابراهیم تسلیم دستور خداوند شد و سال‌ها دوریکودک شیرینش را تحمل کرد. در این سال‌ها همواره به فکر او بود و مشتاق دیدارش.