دوقطبی کاذب ، دوقطبی حقیقی

دوقطبی کاذب ، دوقطبی حقیقی

🔹اجازه بدید احمدی نژاد را به دو دوره تقسیم کنیم.
احمدی نژاد اول: نیروی مردمی و پرتلاشی بود که از کابینه اش رایحه خوش خدمت به مشام می رسید، افکارش از رئیس جمهورهای گذشته به رهبر نزدیکتر بود و انسجام را در راس هرم حکومت حفظ می کرد.

🔸 در نتیجه در دروان احمدی نژاد اول سطح خدمات اجتماعی افزایش یافت و جامعه از رفاه عمومی فراوان بهره برد. این دوره که حدود پنج سال طول کشید، (منظور دوره اول ریاست جمهوری او نیست) روزهای خوشی را در خاطر مردم به جا گذاشت.

🔹 از فتنه  ۸۸ به بعد فرایند تحول احمدی نژاد آغاز شد یا سرعت گرفت. فتنه ای که با تدبیر و تلاش گسترده ابرقدرتها و عوامل داخلی آنان به میان امد و با هوشیاری و همت مردم از میان رفت.

🔸 احمدی نژاد دوم که سه سال در منصب ریاست جمهوری حضور داشت، محصول نفوذ و اثربخشی همان عواملی است که فتنه کردند. از کابینه احمدی نژاد دوم نه رایحه خدمت به مشام می رسید و نه افکارش با دیدگاه های رهبری قرابت داشت.

🔹 در واقع جریان فتنه و فساد و اشرافی گری، که با وجود احمدی نژاد اول رو به رسوایی می رفت، راهکارش برای مقابله با این روند، جذب و هضم او در جریان فساد بود و تدبیرش را با کمک برخی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد او به عمل نشاند.

🔸 البته کسانی که مدعی هستند احمدی نژاد دوم را در دوران احمدی نژاد اول می شناختند و در دوران فتنه او را قصاص قبل از جنایت می کردند، یا علم غیب داشتند، یا با دست های دسیسه گری همدست بودند، که در نهان احمدی نژاد را می بلعید و به هاضمۀ فساد و فتنه می سپرد.

🔹به هر حال کسانی که تا سال ۸۸ رویای شان برای استحالۀ احمدی نژاد اول تعبیر نشده بود، در روزهای فتنه رویای کُندشان را روایت می کردند. رویایی که اندکی بیش از یک سال بعد تحقق یافت و سران فتنه را همچون پیشگویانی راستگو و غیبگویانی خوش اقبال نمایاند.

🔸 احمدی نژاد دوم محصول بلعیده شدن او در جریان فساد و فتنه است و اگر او نمادی از تفکر انقلاب و دولت اسلامی باشد، دو قطبی کاذبی به صحنۀ سیاسی کشور می آید، که اسباب برانگیختن فتنه ای دیگر می شود. پس لازم بود تا دوقطبی کاذب روحانی-احمدی نژاد، از بین برود و مردم در شرایطی شفاف، بشناسند، بیاندیشند و انتخاب کنند.

🔹  امروز در بین کاندیداهای ریاست جمهوری هم نمایندگانی از جریان فساد و فتنه و اشرافی گری و سازش کاری و رفاه طلبی و تهدیدگریزی وجود دارند و هم علاقه مندان به تفکر انقلاب و دولت اسلامی می توانند، کاندیدای مطلوب خود را در بین داوطلبان پیدا کنند.

🔸  این دوقطبی واقعی به رقابت های انتخاباتی معنی می دهد و عرصه ای برای نقش آفرینی مردم می گشاید. هم امیدواران به فساد و اشرافی گری و سازش و هم مشتاقان فسادستیزی، ساده زیستی، خدمت به مردم و مقاومت می توانند، یک آزمون مهم سیاسی را تجربه کنند. همه چیز به انتخاب ما مردم بستگی دارد.