حضور فرشتگان و آرامش معنوی

حضور فرشتگان و آرامش معنوی

 وجود فرشتگان و نقش آنها در زندگی‏ما یک موضوع معنوی است، که دانش‏هایی مثل روانشناسی توانایی بررسی آن را ندارند. فرشتگان هستند و تعداد آنها بی‏شمار است. حضور آنها موجب آرامش یافتن و برطرف شدن نگرانی و اضطراب می‏شود. نزول و حضور فرشتگان هراس و اندوه را از بین می‏برد و آرامش و شادی را جایگزین می‏کند. «قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و بر این باور استقامت ورزیدند، فرشتگان را بر آنها فروفرستادیم، تا نهراسید و اندوهگین نشوید و مژده دهند به بهشتی که به شما وعده داده شده بود.»

 حضور فرشتگان با بشارت همراه است و به همین خاطر امید و شادی را به همراه می‏آورد. حضور آنها به خودی خود آرامش بخش است، اما هرچه ارتباط با آنها آگاهانه و بیشتر باشد، اثرشان عمیق‏تر و پایدارتر خواهد شد. کسانی که از دنیای محدود مادی فراتر می‏روند و به جهان معنوی وارد می‏شوند، حضور فرشتگان را بهتر درک می‏کنند. حتی اگر به آنها توجه نداشته باشیم و به دنیای معنوی وارد نشویم، بازهم اثرشان را احساس خواهیم کرد. اثر آنها در شرایط ناآگاهی به صورت تغییر حالت‏های خوشایند و ناشناخته که بی‏علت به نظر می‏آیند، تجربه می‏شود. ولی اگر به آنها ایمان داشته باشیم و به حضورشان توجه کنیم، ارتباطی آگاهانه، مؤثرتر و پایدارتر برقرار می‏شود.

 همه ‏ی ما تجربه‏هایی خوشایند از نزول و حضور فرشتگان داریم، اما شاید تاکنون فرصتی پیدا نشده که آنها را بشناسیم و علت آن تجربه‏ها و لحظات دلپذیر را کشف کنیم. مثلاً بعد از یک دعای شورانگیز، احساس سبکی، سرور و آرامش عمیقی پیدا می‏کنیم. این دقیقاً اثر حضور فرشتگان در قلب ما و همراهی آنها با ماست، که چنین اثر معنوی‏ای داشته است. آنها در هر صورت کار خودشان را می‏کنند و روی ما اثر می‏گذارند.

کسانی که چشمی برای دیدن این حقایق گشوده‏اند، در این شرایط می‏توانند به شما بگویند که اکنون فرشتگان شما را فراگرفته‏اند و در محاصره‏ی آنها هستید. فرشتگان حامل لطف و رحمت و قدرت خدا هستند و خداوند از طریق آنها در وجود ما اثر می‏گذارد. آنها با خودشان قدرت، امید، عشق، شادی، آرامش و روشنایی الهی را به قلب ما می‏آورند. خداوند شعله‏ای از عشق، موجی از سرور، قطره‏ای از آرامش، پرتوی از امید، یا جلوه‏ای از قدرتش را به گروهی از فرشتگان می‏سپارد و آنها را به قلب ما فرومی‏فرستد و ما ناگهان احساس امید و آرامش می‏کنیم. حتی اگر درک شفاف و آگاهانه‏ای از آنها نداشته باشیم.

قلب ما برای این کار ساخته شده و برای ارتباط با باطن عالم و حقایق معنوی کاملاً آماده است؛ اگر چه این استعدادهای معنوی را در خودمان پرورش نداده باشیم، قلب ما با آنها ارتباط برقرار می‏کند و از حضورشان اثر می‏پذیرد. قلب‏ما محل نزول و حضور آنهاست، همانطور که مهربانی و قدرت و آرامش را در درون خود احساس می‏کنیم، می‏توانیم متوجه حضور فرشتگان شویم و با دانستن علت حضور آنها و قوانین نزول‏شان کاری کنیم که همیشه با ما باشند.

اسباب نزول فرشتگان
ما می‏توانیم زمینه‏ی فرودآمدن‏ فرشتگان را فراهم کنیم؛ و بعد
اثرشان را احساس کنیم؛ و آنگاه
به حضورشان توجه کنیم و بیاندیشیم؛ به این ترتیب
ارتباط عمیق و پایدار شکل خواهد گرفت. ممکن است این پرسش پیش آید که چگونه اسباب نزول و حضورشان را فراهم کنیم؟
یاد خدا بودن و بر این اندیشه پایدار ماندن، موجب نزول فرشتگان می‏شود. مهمترین قانونی که حضور آنها را در زندگی‏ما تقویت می‏کند، یاد خداست. خداوند به آنها فرمان داده است، تا در قلب کسانی که یاد او هستند، فرود بیایند و در زندگی یاری‏شان کنند.

قانون نزول و حضور فرشتگان با پنج مفهوم اساسی تعریف شده است. این مفاهیم در دو دسته دو تایی و سه تایی قرار می‏گیرند. دسته اول از دو مفهوم «یادخدا» و «پایداری بر یادخدا» تشکیل می‏شود. یعنی شما وقتی «خدا را یاد کنید» و بر این یادآوری و ذکر «پایداری» بورزید، می‏توانید منتظر حضور فرشتگان باشید. یاد خدا و پایداری بر آن سه شکل پیدا می کند. یعنی در یکی از این سه حالت می‏توانید یاد خدا و پایداری بر آن را داشته باشید: «دعای نیازمندانه»، «تقوا» و «بردباری».

دعای نیازمندانه و استغاثه از خداوند، حالتی است که در آن گذشته از تعارفات معمولی واقعاً یاد خدا را به عنوان نیروی بخشنده و عشق بی‏کران و تنها پناه و تکیه‏گاه در دل زنده می‏کند و موجب دریافت یاری خداوند به واسطه‏ی فرشتگان می‏شود. «هنگامی که از پروردگارتان استغاثه کردید، بی‏ترید من شما را با هزار فرشته‏ی صف کشیده یاری می‏کنم * خداوند آنها را قرار نداد، مگر برای مژده دادن و آرامش دل‏های‏تان و هیچ یاری و حمایتی غیر از یاری و حمایت خدا نیست. قطعاً خداوند شکست ناپذیر و داناست.»

دو عامل دیگری که سبب مؤثری برای جذب فرشتگان و حضور آنهاست، تقوا و بردباری است. تقوا یعنی مراقبت از دل، تا نور و حضور خدا از دل نرود و چیز دیگر جای آن را نگیرد. حفظ حضور خداوند تقواست و کسی که نور و حضور خدا را در دلش نگه می‏دارد، احساس و رفتارش تغییر می‏کند و الهی می‏شود و می‏تواند در شرایط دشوار بردبار باشد. تقوا و بردباری معمولاً دست در دست هم دارند. اگر تقوا در دل ریشه بگیرد، بردباری هم به بار می‏نشیند. اما چه رابطه‏ای بین تقوا و بردباری از یک سو با حضور فرشتگان از سوی دیگر وجود دارد؟
«اگر بردباری کنید و تقوا داشته باشید، از لشکریان فرشتگان گروهی را به سوی شما می‏فرستد و پروردگارتان با پنج هزار فرشته‏ی نشان دار شما را یاری می‏کند* و آنها را قرار نداد مگر برای مژده دادن و آرامش دل‏های‏تان و هیچ یاری و حمایتی غیر از یاری و حمایت خدا نیست. قطعاً خداوند شکست ناپذیر و داناست.»
بنابراین استغاثه یا دعای نیازمندانه، تقوا و بردباری سبب جذب فوج‏ها و موج‏هایی از فرشتگان می‏شود که به قلب ما می‏ آیند و ما را از قدرت و امید و آرامش و سرور سرشار می‏سازند. در این آیات غیر از معرفی قوانین حضور فرشتگان و تأکید بر اینکه حضورشان با مژه‏های امیدبخش و بشارت‏های شادی آفرین همراه است، بر این موضوع هم تأکید شده که حضور فرشتگان راهی است که از طریق آن می‏توانیم یاری و حمایت خداوند را دریافت کنیم. در واقع فرشتگان تنها راه پیوند با قدرت بی‏کران و یاری بی‏پایان خداوند هستند. حمایت و یاری خداوند و حضور فرشتگان اطمینان و آرامش شگفت انگیزی را در دل وارد می‏کند، به طوری که در سخت‏ترین شرایط نیز احساس تلاطم و ناتوانی نخواهی کرد.

بصیرت معنوی
با نقش گسترده‏ای که فرشتگان در زندگی ما دارند و تأثیرشان در احساسات و حالات روحی‏ما و همچنین تعداد بی‏شمار آنها، چرا تا این حد از آنها غافلیم؟ حتی فراموش می‏کنیم که یکی از موضوعات ایمان، فرشتگان هستند. پس از ایمان به خدا و پیش از ایمان به فرستادگان و کتاب‏های آسمانی، ایمان به فرشتگان مطرح می‏شود.

ایمان چشم و گوش دل را می‏گشاید و آستانه‏ی درک معنوی را تا سطح ارتباط متقابل با فرشتگان افزایش می‏دهد. از راه ایمان می‏توانید ارتباط محکم‏تری با فرشتگان برقرار کنید و آنها را با قلب‏تان ببینید و صدای‏شان را بشنوید. اگر توجه‏تان به آنها بیشتر ‏شود و نسبت به آثار حضورشان بی‏تفاوت نباشید، ایمان‏تان افزایش پیدا می‏کند و چشم‏ها برای تماشای زیباترین حقایق معنوی باز می‏شود.

برای تقویت ایمان به اثر حضور آنها که امید و بشارت و نیرو و آرامش می‏آورند و نگرانی و اندوه را می‏برند، توجه کنید. بی‏تفاوت از کنار این حالات عبور نکنید، در خود بیاندیشید و به اعماق قلب‏تا سری بزنید. این‏ها همیشه احساساتی سطحی و برخواسته از تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی نیست. لایه‏های معنوی تحولات هیجانی خود را فراموش نکنید. در آن سطوح اتفاقات مهمی می‏افتد. ریشه‏ی حال خوب و بد شما آنجاست. این لایه‏های عمیق با قرص‏های آرام بخش یا روانگردان تغییر نمی‏کند، بلکه با اراده و بصیرت معنوی متحول می‏شود.

بصیرت معنوی فقط دیدن نیست، بلکه درک است و شامل همه‏ی حواس باطنی می‏شود. وقتی شما با حضور فرشتگان بوی بهشت را استشمام می‏کنید، بصیرت معنوی دارید. یکی از مهمترین راه‏های ارتباط با فرشتگان و رسیدن به بصیرت معنوی، گوش کردن به آنها و درک الهاماتی است که همواره به قلب ما می‏فرستند. هر گرایشی که به کارهای نیک پیدا می‏کنید، نتیجه‏ی الهامی است که در آن لحظه از یک فرشته دریافت کرده‏اید. همانطور که گرایش‏ها و تمایلات نادرست و پلید، اثر الهامات شیطانی است. توجه به نداهای که در درون برمی‏خیزد و می‏پیچد، گوش باطنی را باز و هوش معنوی را تیز می‏کند و از این طریق می‏توانید ارتباطات معنوی و درونی خود را با فرشتگان مدیریت کنید.

کنترل درونی
به تغییرات روحی خود توجه کنید و آنها را ردیابی کنید؛ به تدریج می‏فهمید که علت آنها چیست و با دانستن علت آنها می‏توانید کنترل‏شان کنید. شما کارهایی انجام می‏دهید که نتیجه‏اش دورشدن فرشتگان است و سپس حال‏تان خراب می‏شود. در واقع شما به الهامات شیطانی گوش داده و عمل کرده‏اید، پس آنها را جذب و فرشتگان را از قلب خود رانده‏اید.

گاهی کاری می‏کنید که فرشتگان جذب می‏شوند، آنگاه تغییرات مثبت پیدا می‏کنید. این هنگامی است که به دعوت فرشتگان برای کاری نیک پاسخ داده‏اید و به الهامی که آنها داشته‏اند عمل کرده‏اید. در نتیجه آنها را جذب کرده و شیاطین را از قلب خود دور ساخته‏اید. کمی آموزش معنوی و بعد خودکاوی زیاد، آگاهی و مهارت لازم را به شما می‏دهد، تا تغییرات درونی را کنترل کنید. با شناخت قوانین معنوی می‏توانید رفت و آمد فرشتگان را زیر نظر داشته باشید و در هر موقعیت، با توجه مناسب آنها را جذب کنید و در قلب‎‏تان پذیرای حضورشان باشید.

دروغ و گناه باعث دوری فرشتگان و حضور شیاطن است.  پس از انجام چنین کارهایی، قلب شما هیچ بشارتی را دریافت نمی‏کند و احساس حمایت الهی را از دست می‏دهید. روشن است که دیری نمی‏گذرد و اضطراب و ناامیدی به سراغ‏تان می‏آید و حضور در قلمرو تاریکی را احساس می‏کنید. برای تغییر این وضعیت درونی، باید قوانین و رفتارهای‏تان را تغییر دهید.

راه رسیدن به نتیجه‏ی دلخواه این است که پس از این خطاها هم تغییرات درونی خود را زیر نظر داشته باشید. به تدریج همه چیز روشن خواهد شد و متوجه می‏شوید که چه کار کنید و چه کاری نکنید. درون‏نگری و تأمل در حالات درونی، راه خروج از قلمرو تاریکی و رسیدن به قلمرو روشنایی را به شما نشان می‏دهد. آنگاه حضور فرشتگان و شیاطین را جدی‏تر خواهید گرفت. در نتیجه از زمینه‏های نزول شیاطین فاصله می‏گیرید و زمینه‏های حضور و نزول فرشتگان را بیشتر فراهم می‏سازید.

شما خالق حالات درونی خودتان هستید، آرامش و اضطراب، امید و ناامیدی، شادی و اندوه، روشنایی و تاریکی، همه به دست شماست. قوانینی در دنیای درونی شما وجود دارد که با دانستن آنها و کاربرد مناسب‏شان می‏توانید، بهترین دنیا را برای خودتان بسازید و مطمئن باشید، کسانی که با شما در ارتباط هستند از دنیای آرام و دل‏پذیر شما لذت می‏برند و می‏توانید روی دیگران هم تأثیر مثبت بگذارید.

بسیاری از مردم به خاطر ناآگاهی از قوانین دنیای درون و این حقیقت که خالق آن هستند، ناخواسته دنیایی دردآور و ناکام کننده را خلق کرده‏اند و در آن عذاب می‏کشند. در حالی که از همین لحظه می‏توانند، آن دنیای خراب را نابود کنند و دنیایی زیبا و دوست داشتنی خلق کنند. برای این کار شما نیاز به هیچ چیزی در بیرون وجود خودتان ندارید. فقط کافی است قوانین الهی را بشناسید و با اراده‏ای شکست ناپذیر، تصمیم بگیرید.

پایداری بر یاد خدا، مراقبت از دل، بردباری و درخواست نیازمندانه از خداوند، نیروهای شگفت انگیزی را در اختیار شما قرار می‏دهد که با بشارت به سوی شما می‏آیند و آنگاه راز سجده‏ی فرشتگان بر آدم را می‏فهمید. سجده‏ای که آنها را ملزم کرد، به آدم و فرزندان او خدمت کنند.