تمرین معنوی: ملاقات باخود

تمرین معنوی: ملاقات باخود

مشکل بزرگ ما این است که خودمان را نمی شناسیم. و طبیعی است که با این وضع نمی رسیم، به جایی که باید برسیم.

خداوند هرچه فرصت های طلایی را در اختیار ما بگذارد، متوجه نمی شویم، چون تا خود را نشناسیم سایر پدیده ها و فرصت هایی که در آنها قرار می گیریم را نتوانیم شناخت.

خودشناسی درجات و مراتب مختلفی دارد:

🔺اولین و کمترین درجه آن خودشناسی در زندگی دنیوی است. یعنی یافتن پاسخ این سوال که من در این دنیا چه توانایی ها، امکانات و آرزوهایی دارم.

با درک امکانات و فرصت ها و آرزوهایی که در زندگی دنیا دارید، می توانید زندگی خود را به راهی به سوی خدا تبدیل کنید.

🔺 درجه دوم توجه به استعداد روحی و تجربه های معنوی است که هر روز در درون شما اتفاق می افتد ولی از آن غافل هستید.

این مرحله هم تمرینات جالب و جذابی دارد، که دربارۀ آنها گفتگو خواهیم کرد.

🔺درجه سوم خودشناسی ،به درک این حقیقت مربوط می شود، که تمام وجود برای خداست و هستی و حیات شما سرشار از نور و حضور خداوند است.

☄حرکت را باید از پله اول شروع کرد. و تمرین ملاقات با خود برای بالا امدن از پلۀ اول است.

پس سعی کنید این تمرین را به خوبی انجام دهید.

حداقل در یک صفحه به این دو سوال جواب دهید:

🔻۱٫ خداوند چه توانایی ها و فرصت هایی در زندگی دنیا به من داده است (نیم صفحه)

🔻۲٫ من چه خواسته ها و آرزوهایی در زندگی دارم (نیم صفحه)

فراتر از چیزهایی که دیگران می گویند؛ فراتر از تصورات کودکانه؛ نزدیک تر از انچه تا به حال خودتان را دیده اید و از لابه لای برنامه ها و اهدافی که جریان زندگی و شرایط ناخواسته شما را در ان قرار داده است، به خودتان نگاه کنید.
همه اینها را کنار بزنید و هرچه درباره خودتان می دانید بنویسید. از تاریخ تولد تا ارزوها و اهدافی که برای ده ها سال بعد در سر دارید.