تجربه هاي عرفاني در اديان

تجربه های عرفانی در ادیان

 

‏مشخصات نشر : قم: بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم )‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۶ ص.‬
‏فروست : بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم )؛ ۱۶۹۵. معرفت شناسی؛ ۱۱. فلسفه و عرفان؛ ۱۶۵.
‏شابک : ‏‬‏‫‭۹۶۴-۰۹-۰۳۴۹-۳
‏یادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: .Hamid – Reza Mazaheri – Seyf.Mystical experiences in religions‬
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۵‎۸‎۰‎۰‎۵