انتشار کتاب "آرامش معنوی"

انتشار کتاب “آرامش معنوی”

کتاب “آرامش معنوی” با قلم استاد مظاهری‏ سیف توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شد. در ذیل بخشی از کتاب که در یادداشت پشت جلد کتاب آمده است را می خوانید.

با مطالعه‏ ی این کتاب، بینش معنوی شما گسترده و انگیزش معنوی تان تقویت می شود. اما برای تغییر رفتار فقط یک راهنمای الهام بخش و انگیزه ساز است. این شما هستید که می توانید تصمیم بگیرید و فرایند تغییرات را کامل کنید. و صدالبته که عمل شما هم به تنهایی کافی نیست، تحولات درونی و خیلی پیچیده‏ تر از آن هستند که ما به تنهایی آنها را ایجاد کنیم. این دست خداست که به قلب ما می رسد و راه ‏های بسته‏ ی آن را می‏ گشاید.

خبر خوب من برای شما این است که او می‏خواهد قلب شما را بگشاید و به سوی خودش بازگرداند، فقط کافی است که دعوتش را بپذیرید و به استقبالش بروید.
امیدوارم این کتاب شما را برای این استقبال آماده کند.
آرامش چیزی نیست که آنجا بیرون از وجودت پیدایش کنی، آرامش دقیقاً همینجا، درون توست. گم نشده، بلکه فراموش شده است. خالق مهربانت آن را جایی در قلب تو گذاشته و کلید یافتنش، یاد اوست.