آخرین مطالب

تجسم خلاق

تجسم خلاق

جسم خلاق، به کارگیری نیروی خیال برای آفرینش خواسته ها و رویاها در زندگی است. این راهکار برای اینکه بازاریاب شبکه ای بتواند ویژن یا…

مطالعه متن →
افسانه شخصي

افسانه شخصی

افسانه شخصی یکی از کلید واژه های پرکاربرد در مشهورترین آثار کوئلیو است. افسانه شخصی، رؤیایی است که هر کس از دوران کودکی یا نوجوانی…

مطالعه متن →
شیطان گرایی بازاری، شیطان گرایی پرده نشین

شیطان گرایی بازاری، شیطان گرایی پرده نشین

به نظر شما یک شیطان گرای واقعی فریاد می زند و خود را شیطان پرست معرفی می کند؟ این اندازه صداقت از یک شیطان پرست…

مطالعه متن →

دیگر مطالب